Grafen för resurseffektiva gummimaterial

Grafen kan användas för att förbättra andra material. Genom att tillsätta grafen i gummiblandningar skapas gummi med förbättrade egenskaper. Tillsammans med flera tillverkare av gummiprodukter genomför vi tester för att undersöka hur stora förbättringar som kan uppnås för viktiga egenskaper på gummimaterial. De egenskaper som är av störst intresse och som grafen kan förbättra är:
• Styvare, starkare och mer töjbart
• Ökad kemisk motståndskraft
• Förbättrad termisk ledningsförmåga
• Ökad nötningstålighet.
• Bättre vidhäftning på substrat vid ytbeläggning av gummimaterial
• Ökad UV-resistans

Den svenska industrins konkurrenskraft är starkt beroende av gummi och det finns ett stort antal företag som tillverkar och säljer gummiprodukter eller produkter där gummi är en väsentlig komponent. Genom att förbättra gummimaterials egenskaper skapas produkter som håller längre vilket bidrar till ökad resurseffektivisering. I förberedelseprojektet vill vi verifiera förutsättningarna för ett demonstratorprojekt inom ett av följande områden:
• Grafen i gummidäck
• Grafen i industriella tätningar

Inom dessa områden har vi ett flertal pågående samarbeten och försök med indikationer på lovande resultat som vi ser kan utgöra grunden för demonstrationsprojektet. Projektets aktiviteter innefattar att utvärdera resultat av pågående tester, analysera behov och marknadspotential för respektive tillämpning samt utveckla värdekedjan.

Abstract in English

Graphene for resource efficient rubber materials

Incorporation of graphene in rubber materials has great potential to improve several desirable properties. We are performing tests together with several producers of rubber materials and rubber products to investigate to what extent key rubber product properties are improved via reinforcement by graphene. The properties which are of greatest interest to enhance are:
• Stiffness, strength and elasticity
• Chemical resistance
• Thermal stability and conductivity
• Mechanical wear
• Adhesive strength (rubber-substrate) for rubber coatings
• UV-resistance

There are several global Swedish companies manufacturing rubber materials and products, and there are even more large Swedish industries that rely on rubber products to function. By enhancing the properties of rubber materials and products the lifecycle of rubber products is extended and they become more resource efficient. This directly influences the competitiveness of many Swedish industries. In this preparation project, the prerequisites for initiating a demonstration project in one of the following products will be investigated and verified:
• Rubber tires
• Industrial seals and gaskets

Within these areas there are several ongoing collaborations and initial trials have indicated promising results, which can be the foundation for the coming demonstrator project. The project activities entail detailed evaluation of results from ongoing trials, in-depth analysis of the product needs and market potential for the two respective areas of applications along with development of the full value chain required for a demonstrator project.

Utlysning:
Förberedelseprojekt, våren 2021

Projektpartners: 2D fab, Pro&Pro

Projektledare: Magnus Larsson, 2D fab

Projektform: Förberedelseprojekt

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: 1 augusti – 10 december 2021

Relaterade styrkeområden: