GNOME ACA

Syfte och mål
Denna genomförbarhetsstudie syftar till belägga expanderbara polymerpartiklar med grafen och att använda dessa i anisotropt ledande adhesiv (ACA)  i syfte att skapa metallfria ledande adhesiv och stabila kontakter mot grafenelektroder. Målet är att:

  • framställa grafenbelagda expanderabara polymerpartiklar för ACA, med verifierad kontaktresistans
  • öka kunskapen om grafen hos de deltagande företagen – om hur ytor på polymersfärer kan beläggas med grafen, för utveckling av kontakter mot och med grafen

För att realisera praktiskt tillverkningsbara dosimetervolymer, med hög antalsdensitet av strålningssensorer och minimal sekundärstrålning från metallelement, behövs metallfria adhesiv för flip-chip bonding komponenter. Det finns en stor potential och en konkret efterfrågan på lösningar för att skapa god kontakt mot grafenelektroder. Vid sidan av detta finns en stor potential för metallfria ledande häftämnen.

 

Planerat upplägg och genomförande
Projektets huvudutmaning är att belägga polymersfärer med grafen så att dessa får en ledningsförmåga och att denna ledningsförmåga bibehålls då sfärerna expanderar. En annan stor utmaning är att skapa god och stabil kontakt mellan grafitbelagda partiklar och elektrodmaterial. Modifiering av elektrodytor för att åstadkomma god och stabil kontakt kan behöva utföras i projektet.

Utlysning:
FoI-projekt och Genomförbarhetstudier (1) 2017

Projektpartners: ScandiDos, Akzo Nobel, 2D fab och Acreo Swedish ICT

Projektledare: Kjell Lundgren

E-mail: kjell.lundgren@scandidos.com

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: juli-december 2017

Relaterade projekt:
GNOME 2.0 ACA

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: