Pressrelease: Ny ytbeläggning med grafen kan revolutionera avancerad elektronik

Publicerat: 3 februari, 2022

I ett nyligen slutfört SIO Grafen-projekt har KTH och Huawei Sweden utvecklat en skalbar och kostnadseffektiv process för en grafenförbättrad, ultraslät och sprickfri keramisk ytbeläggning.

Syftet är att öka jämnheten i gränssnittet mellan keram och metall och förbättra prestandan hos smartphones och trådlös elektronik.

– Vi tror att de grafenförstärkta keramiska beläggningarna har stor potential att bidra till marknaden för avancerad keramikbaserad elektronik och skapa en ny värdekedja för att expandera den nuvarande marknaden för keramiska beläggningar från ytskydd till elektronik, säger Jiantong Li, projektledare vid KTH.

Läs hela pressreleasen här!