Pressmeddelande: Nytt magasin om grafen

Publicerat: 25 januari, 2022

SIO Grafen lanserar magasinet Swedish Graphene Forum. En gång om året kommer vi att publicera engelskspråkiga reportage om varje projekt som presenteras på Sveriges största grafenevenemang: Svenskt Grafenforum.

Läs pressmeddelandet här!

SIO Grafen launches the magazine Swedish Graphene Forum! Once a year we will publish news stories from every project presented at Sweden’s largest graphene event: Swedish Graphene Forum.

Read the LinkedIn-post here!

Curious about the magazine?

Read the magazine here!