Pressmeddelande: Grafen i Sverige – 26 miljoner satsas i 13 nya projekt

Publicerat: 11 februari, 2021

© Emmy Jonsson

Nu satsas 26 miljoner kronor i 13 projekt som ska öka konkurrenskraften hos svensk industri. Projekten har en gemensam nämnare: grafen.

Grafen har potential att lösa materialutmaningar inom en mängd svenska industriområden. Det märks när det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen presenterar vårens beviljade projekt.

– Vi har märkt ett högt ansökningstryck och här får en rad spännande kandidater chans att utveckla innovativa projekt med fokus på grafen. Det skapar viktiga steg framåt för en kommersialisering av grafen, säger Elisabeth Sagström-Bäck, programchef SIO Grafen.

Bygger en bransch

Totalt har 13 grafenprojekt fått medel från Vinnova. Av de investerade 26 miljonerna är hälften offentlig finansiering och hälften finansierat av projektdeltagare.

– Industrin börjar ta tillvara på materialets potential på flera fronter. Vårt mål är att bygga en hållbar svensk bransch kring grafen och utvecklingen är positiv, säger Elisabeth Sagström-Bäck.

Grafen i batterier

I vårens projektportfölj kring grafen finns exempelvis:

¤ Biobaserad grafen i batterier, ett samarbete mellan Bright Day Graphene och RISE.

¤ Mikrovågsassisterad syntes av kisel-grafenkompositer för högpresterande litiumjonbatterier, ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Percy Roc och Uppsala universitet.

– Vi ser flera projekt som rör batterier, en marknad som växer enormt just nu och där grafen kan spela en viktig roll, säger Elisabeth Sagström-Bäck.

Cirkulär framtid

Här märks även projekt inriktade mot teknikutvecklingen för nästa generations flygplan, där funktionella och elektriskt ledande lättviktsmaterial kan bli nödvändiga. Här finns spännande projekt som rör 3D-printning och även flera former av förbättrad ytbeläggning. Samt projekt som jobbar för en biobaserad cirkulär framtid med inslag av grafen som ett mer miljövänligt alternativ.

– Bredden på projekten ger en indikation på att grafen nu rör sig i vidare cirklar. Att jobba för ett hållbart samhälle är utomordentligt viktigt för hela industrin och även här ser vi att grafen kan bli en framgångsfaktor, säger Elisabeth Sagström-Bäck.

→ Läs hela pressmeddelandet här!

→ Läs projektbeskrivningarna här!