Pressmeddelande: 2D-material i framtidens vattenkraft

Publicerat: 23 maj, 2023

Svensk vattenkraft. Foto: Vattenfall

Elproduktion via vattenturbiner är en grundläggande förnybar energikälla i Sverige. Turbinerna kräver uthålliga lager som måste tåla hög last och stor tyngd med låg friktion och nötning. Nu visar svensk forskning att supermaterialet grafen kan förbättra egenskaperna markant.

I ett avslutat SIO Grafen-projekt har Vattenfall, Sustainalube och Luleå tekniska universitet tagit fram grafenbaserade polymera kompositmaterial för lager i vattenturbiner. Syftet med projektet är att reducera friktion och nötning i polymerbaserade lager i vattenkraft. De har tillverkats och testats i Luleå och jämförts med kommersiella material i tribologiska förhållanden.

– Vi fick bra resultat med rejält minskad friktion och ökat nötningsmotstånd. Det visar att grafen och andra 2D-material kan spela en viktig roll för framtidens vattenkraft, säger projektledare Jan Ukonsaari, senior forskningsingenjör på Vattenfall.

➡️ Läs pressmeddelandet här!