Pågående utlysningar

Publicerat: 18 december, 2017

Vi har två pågående utlysningar:

  • Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen våren 2018
    Aktörerna ska gemensamt utveckla grafenbaserade lösningar för att uppnå förbättrade materialegenskaper och funktioner. Projektförslagen ska utgå från ett behov hos minst ett av företagen i gruppen. Läs mer här >>
  • Karakteriseringscheckar
    Företag som har behov av att karakterisera och kvalitetssäkra grafenmaterial kan ansöka om en karakteriseringscheck på upp till 60 000 kr för att finansiera en materialanalys hos auktoriserade analysföretag. Ingen medfinansiering krävs. Läs mer här >>