Pågående utlysningar och erbjudanden

Publicerat: 18 februari, 2019

 • Utlysning JCT 2019 inom FLAG-ERA

  FLAG-ERA lanserar sin tredje utlysning ”Joint Transnational Call” (JTC 2019). Utlysningen är utformad i samarbete med FET flaggskeppen Graphene och Human Brain Project och syftar till att lägga till en tredje våg av transnationella partnerskapsprojekt för att stödja och utöka deras arbete.

  Stänger: 19 februari

  Läs mer här

 • En svensk roadmap för grafen i Energitillämpningar

  Vill du leda arbetet med att ta fram en svensk roadmap för grafen i Energitillämpningar? Det finns många grafen-roadmaps, men ingen som tar ett svenskt perspektiv på energitillämpningar. Det vill vi åtgärda med detta arbete.

  Stänger: 1 mars 2019

  Läs mer här

 • Utlysning: Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen (våren 2019)

  Genom denna utlysning vill SIO Grafen finansiera industriellt behovsdrivna innovationsprojekt där aktörer gemensamt utvecklar grafen-teknologier för framtida tillämpningar eller produktionsprocesser.Idén som projektet bygger på ska tydligt utgå från hur just grafen eller andra tvådimensionella material kan tillföra förbättrade materialegenskaper och/eller funktioner. Projektidén ska utgå från ett behov hos minst ett av företagen i aktörsgruppen.

  Stänger: 19 mars kl 14:00 2019

  Läs mer här

 • Resebidrag för att besöka viktiga workshoppar

  För att säkerställa att SIO Grafen inte missar viktiga aktörer på viktiga workshoppar under 2019, har ett resebidrag tagits fram. Varje organisation kan söka bidrag för en deltagare per tillfälle. Ersättningen kan uppgå till maximalt 4000 SEK per tillfälle. Under 2019 kan anställda på små- och medelstora företag samt forskare på universitet och institut kan söka resebidrag för:

  24 april: Workshop och Årsstämma
  15-16 oktober: Svenskt Grafenforum

  Läs mer här