Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen (våren 2019)

Publicerat: 7 november, 2018

Genom denna utlysning vill SIO Grafen finansiera industriellt behovsdrivna innovationsprojekt där aktörer gemensamt utvecklar grafen-teknologier för framtida tillämpningar eller produktionsprocesser.

Idén som projektet bygger på ska tydligt utgå från hur just grafen eller andra tvådimensionella material kan tillföra förbättrade materialegenskaper och/eller funktioner. Projektidén ska utgå från ett behov hos minst ett av företagen i aktörsgruppen.

VAD KAN MAN SÖKA FÖR?

  • Forsknings- och Innovationsprojekt 
  • Demonstratorprojekt  

Deadline: 19 mars kl 14:00

Läs mer,  hitta mallar  och ansök>>

 

Workshop 17 januari 10:00-15:00

Som extra stöd vid framtagandet av både projektförslag och aktörsgrupper inom SIO Grafens styrkeområden, arrangeras en Workshop den 17 januari 2019 på Chalmers Teknikpark i Göteborg. Deltagande på workshoppen är frivilligt och baseras på inskickade projektinitiativ.