Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen 2019

Genom denna utlysning vill SIO Grafen finansiera industriellt behovsdrivna innovationsprojekt där aktörer gemensamt utvecklar grafen-teknologier för framtida tillämpningar eller produktionsprocesser.

Idén som projektet bygger på ska tydligt utgå från hur just grafen eller andra tvådimensionella material kan tillföra förbättrade materialegenskaper och/eller funktioner. Projektidén ska utgå från ett behov hos minst ett av företagen i aktörsgruppen.

VAD KAN MAN SÖKA FÖR?

  • Forsknings- och Innovationsprojekt 
  • Demonstratorprojekt  

Deadline: 19 mars kl 14:00

Läs mer,  hitta mallar  och ansök>>


Projektstöd inför ansökning

De projektinitiativ som vill få ytterligare stöd från programkontoret kan få upp till 4 timmars projektplaneringsstöd. Programkontoret har kapacitet att hjälpa upp till 10 initiativ under perioden 21 januari till 8 mars. Först till kvarn gäller.

Varje projektinitiativ bestämmer själv fokus för detta stöd. Exempel på diskussioner och utredningar som stödet kan innefatta är:

  • Potential med grafen i det aktuella projektet.
  • Genomförbarhet.
  • State of the art och IP frågor kopplade till den tänkta projekttiden och tänkta framtida produktmål.
  • Samarbetsmöjligheter och värdekedjeanalys (för att komplettera befintlig aktörssammansättning).
  • Hållbarhet, jämställdhet, riskanalys.

Konfidentiella frågor skall inte diskuteras, utan diskussionen skall hållas utan att sekretessavtal behöver skrivas. Diskussionerna kan ske tillsammans med en aktörsgrupp eller enstaka aktör.

I första hand ges möjlighet till projektinitiativ som deltog i workshoppen Konsortiekatalys 17 januari, men i mån om plats kan även andra aktörer som inte deltagit på workshoppen utnyttja erbjudandet. Intresse för projektstöd anmäls genom förfrågan till info@siografen.se.