Nya grafenprojekt beviljade

Publicerat: 26 maj, 2015

Tolv ansökta projekt har blivit beviljade av Vinnova, inom ramen för SIO Grafens utlysning som pågått under våren 2015. Projekten gäller såväl förstudier som forsknings- och innovationsprojekt och kommer att pågå under 2015 och 2016.

Följande projekt blev beviljade av VINNOVA i maj 2015 (klicka på resp projekt för att läsa projektbeskrivning).

 1. Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen – APR Technologies AB
 2.  Svenskt Grafen – 2D fab AB
 3. Lösningsbaserad katod för tryckbart ljus – Lunalec AB
 4. iEnergy – industrialisering av bläckstråleskrivning med grafen för energilagringsapplikationer – KTH och Xaar AB
 5. Tryckta grafenelektroder i högspänningsprodukter – ABB AB
 6. Värmepumpsdemonstrator med grafenbelagd keramisk matris för ökad effekttäthet – Climatewell AB
 7. Hybridmaterial av grafenoxid och silica-nanopartiklar för vattenrening och andra membranapplikationer – Chalmers och ENWA Water Technology AB, Akzo Nobel PPC, Biolin Scientific AB och Insplorion AB
 8. RF energy harvesting for M2M communication – Ericsson och Chalmers
 9. Grafenlager för att förhindra kateterrelaterad urinvägsinfektion – Dentsply IH AB
 10. Optimerade multiavstämbara grafenbaserade mikrovågsgeneratorer – Nanosc AB
 11. Förstudie Grafen i strålningsmätning – ScandiDos AB
 12. Grafenoxid – ett nytt smörjmedel i industriella tillämpningar – ABB AB