Ny utlysning öppnad 2 april – Samverkan för kommersiella grafentillämpningar

Publicerat: 3 april, 2018

SIO Grafen har öppnat en ny utlysning – ”Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen – hösten 2018” som finansierar industriellt behovsdrivna projekt av olika mognadsgrad.

Projektförslagen ska utgå från ett behov hos minst ett av företagen i aktörsgruppen och utföras i samverkan mellan företag, institut, universitet och högskolor. Det lösningsförslag som projektet bygger på ska tydligt utgå från hur grafen, eller något annat tvådimensionellt material, kan tillföra förbättrade materialegenskaper eller funktioner.

VAD KAN MAN SÖKA FÖR?

Fyra olika projektformer:

  • Genomförbarhetsstudie, litet och stort FoI-projekt:
    kan sökas inom samtliga styrkeområden: Elektronik, Ytbeläggning, Komposit, Energi, Tillverkning och Bioteknik.
  • Demonstratorprojekt
    kan endast sökas inom fyra av innovationsprogrammets styrkeområden: Ytbeläggning, Elektronik, Energi och Bioteknik.

Läs mer >>