Ny medlem: Tribonex

Publicerat: 19 september, 2022

Vi välkomnar ytterligare en ny medlem till SIO Grafen: Tribonex!

Tribonex är ett nystartat företag i Uppsala, men ändå med en gedigen bakgrund och spännande historia! Detta då de 2022 tog över och bygger vidare på den teknologi som Applied Nano Surfaces (ANS) tagit fram. ANS grundades 2008 som ett spinn-off från Ångströmlaboratoriet med behandlingar för stålkomponenter för minskad friktion och nötning.

Tribonex hjälper sina kunder att optimera ytor inom olika fordons- och industriapplikationer med hjälp av patenterade ytbehandlingar och beläggningar. En ny lösning som bolaget har tagit fram är CorroNite som är en beläggning förstärkt med grafen för att minska korrosion.

– Vi är väldigt glada att vi blivit invalda som medlemmar i SIO Grafen. Vi ser stora möjligheter inom användningen av 2D-material såsom grafen i våra produkter. Genom vårt medlemskap kan vi få tillgång till den stora expertis som finns inom SIO Grafen och möjlighet till framtida kunskapsutbyte, säger Martin Bengtsson från Tribonex.

▶️ Vill du veta mer om Tribonex? Läs här!

▶️ Vill du bli medlem i SIO Grafen? Läs här!