Ny grafenbaserad utrustning för resistansmätning

Publicerat: 30 juni, 2015

Linköpingsföretaget Graphensic har utvecklat en grafenbaserad standard för resistansmätning, GRS. Med den nya standarden vill man även förbättra mätutrustningen genom att göra den enklare att frakta och montera.

Graphensic utrustning för resistansmätning

Genom att utnyttja egenskaperna hos epitaxiell grafen på kiselkarbid så ska Graphensics metod ge precisa och okomplicerade kalibreringar av elektrisk resistans. Med den nya standarden så kan den kvantiserade Hall-effekten (quantum Hall-effect) studeras. I stället för att använda en kryostat (köldaggregat) kan behållare med flytande helium användas för en lätthanterlig kylning av utrustningen.

– Vår utrustning gör det lättare att mäta genom att man enkelt kan köpa och koppla på flytande helium, säger Amer Ali, VD på Graphensic, som ser fram emot att den nya utrustningen ska användas av såväl nationella som internationella mätinstitut.

GRS, som är framtagen i samarbete med Chalmers och SP, är utrustad med en supraledande magnet samt ett grafenbaserat QHE chip. Genom att utrustningen är i behändig storlek möjliggör den snabba mätningar on-site.

Läs mer på Graphensic.com >