Ny chef på Chalmers grafencentrum

Publicerat: 1 oktober, 2015

Sedan den 1 september är Patrik Carlsson ny föreståndare för Chalmers grafencentrum. Han har en bakgrund från Chalmers och kommer närmast ifrån det stora ESS-projektet i Lund där han bland annat varit Machine och Operations Director. Nu ska han samordna och utveckla de olika grafensatsningarna på Chalmers till mesta möjliga nytta för Chalmers och samhället.

Patrik Carlsson Chalmers grafencentrumVarför valde du att lämna Lund?
Grafen är fantastiskt spännande att arbeta med. Det är nog det mest roliga och intressanta man kan göra just nu. Det här blir ett nytt stort äventyr och det är jätteroligt att vara tillbaka på Chalmers där jag en gång läst fysik och materialvetenskap.

Vilken blir den viktigaste uppgiften för Chalmers grafencentrum?
Chalmers har en väldigt stark roll på grafenområdet, som hemvist för Graphene Flagship och SIO Grafen och så finns ju även Graphene Innovation Lab och ett renrum samt många forskare som är väldigt bra här. Det här kan vi stärka och bygga vidare på för att tillsammans utveckla forskningen och nyttiggörandet av grafen och andra 2D-relaterade material för industri och samhälle. Grafen har möjlighet att bli det man kallar en disruptive technology, vilket innebär att man inte bara förbättrar befintliga produkter utan även tar fram nya saker som inte finns i dag.

Vilken är den största utmaningen?
Den stora utmaningen är bredden i möjligheterna med grafen. Man kan inte fokusera på allt utan man måste prioritera vissa områden. En annan kul utmaning är att jobba med så många drivna smarta personer, forskare och experter och studenter i både akademi och näringsliv.

Hur kommer Chalmers grafencentrum se ut i framtiden?
Grafen kommer att möjliggöra helt nya saker och produkter och Chalmers grafencentrum kommer att vara en ledande aktör inom forskning och nyttiggörande som också har hjälpt till med några viktiga innovationer. Grafencentrum kommer att ha breddats till fler områden, från dagens nano och material till exempelvis livsvetenskap och energi.

Mer info: www.chalmers.se/grafen