Ledig tjänst: Innovationsstöd SIO Grafen och industriella utvecklingsprojekt

Publicerat: 22 mars, 2019

Vill du vara med och utveckla morgondagens tillämpningar med grafen och påverka Sveriges och Europas framtida utveckling och kommersialisering av grafenprodukter? Är grafen det häftigaste nya materialet just nu?

Chalmers Industriteknik ger dig möjligheten att jobba i gränssnittet mellan akademi, näringsliv, & myndigheter och söker nu dig med både teknisk erfarenhet av materialutveckling och erfarenhet av industriella innovationsprocesser.

Programkontoret för SIO Grafen, det strategiska innovationsprogrammet för grafen, arbetar för att inspirera alla aktörer att sträva mot att Sverige skall bli ett av världens tio bästa länder på att använda grafen industriellt. Vi stimulerar och möjliggör samverkan mellan olika aktörer som vill använda grafen för att skapa morgondagens produkter. Vi leder utvecklingen av programmet i nära samarbete med programdeltagande parter.

Utöver arbetet inom programkontoret kommer du att jobba i grafengruppen med innovationsprojekt, där vi både kan agera projektledare och utförare/experter inom vissa tekniska områden, i samverkansprojekt med industriella och akademiska parter.

Bland arbetsuppgifterna ingår att:

  • Stödja programledningen i att utveckla och leda SIO Grafen, i nära samarbete med programchef Helena Theander, med eget ansvar för några av kontorets delområden, så som projektstöd och internationalisering.
  • Projektledning och teknikutveckling/utvärdering i industriella samverkansprojekt. Fördelningen av arbetsuppgifter varierar över tid beroende på tillgängliga uppdrag, övriga teamet, samt eget intresse.

Publicerad: 22 mars 2019

>>Läs hela annonsen och ansök senast 21 april 2019

Fler lediga jobb inom Chalmers Industriteknik

Projektledning Outreach Graphene Flagship, samt samverkansprojekt

Publicerad: 22 mars 2019

>>Läs hela annonsen och ansök senast 21 april 2019