Johan ny ordförande för nano-kommitté

Publicerat: 18 november, 2020

Johan Ek Weis har blivit vald till ordförande för SIS nanoteknik-kommitté (TK 516). SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. De verkar för ett ökat svenskt inflytande i internationella samarbeten och för att best practice sprids och tillämpas i Sverige. SIS är en del av ISO och du läser mer om dem här: https://www.sis.se/.

Hej Johan och grattis till ordförandeskapet! När tillträdde du?

– Tackar! Jag tillträdde nu i höstas. Kommittén valde mig på senaste mötet och sedan behövde vi i princip ordna lite formalia först.

En sportfråga, hur känns det?

– Det känns bra! Det ska bli spännande att ta tag i detta viktiga arbete och hjälpa till med att se till att ännu mer nanoteknologi kan ta steget ut i nya intressanta produkter.

Vad arbetar ni med inom kommittén?

– Vi i Sverige är duktiga på högteknologi. Vi ligger även i framkant inom många forskningsområden, till exempel inom flera områden inom nanoteknologi. Nanoteknologi är väldigt brett och behandlar bland annat nanocellulosa, grafen, nanotrådar och flera andra nanopartiklar, till exempel av kisel eller för magnetiska tillämpningar.

– Men för att kunna ta detta vidare in i industrin och ta fram nya häftiga produkter behöver vi också ta fram standarder. Dessa kan vara inom flera olika områden som inom terminologi, karakterisering, hälsoaspekter, etcetera. Detta är ett internationellt arbete där vi arbetar med att se till att svenska organisationers intressen tas hänsyn till.

Vad hoppas du tillföra till uppdraget?

– Det viktigaste kan nog vara att tillföra lite energi och att underlätta arbetet även för våra andra experter.

Vill du veta mer? Kontakta Johan: johan.ek-weis@chalmersindustriteknik.se.