Johan Ek Weis prisad av SIS!

Publicerat: 13 oktober, 2023

SIO Grafens projektledare Johan Ek Weis har blivit utnämnd till Årets Ordförande av Svenska institutet för standarder, SIS, för sitt framgångsrika arbete inom SIS/TK 516 Nanoteknik!

Juryns motivering: ”Inom ett brett och relativt nytt område som kräver stor kunskap, imponerar Johan Ek Weis med sin engagerade, ödmjuka och högt uppskattade ledarstil. Johan Ek Weis är en sann förebild som låter alla komma till tals och har förmågan att se möjligheter, göra rätt prioriteringar och framgångsrikt argumentera för nyttan av att delta i standardiseringen. Genom sitt internationella engagemang är han också starkt bidragande till att sätta Sverige på kartan inom det strategiskt viktiga området grafen.”

– Det är oerhört hedrande att få priset som årets ordförande! Vi är duktiga på nanoteknologi och avancerade material i Sverige, men för att teknologin på allvar ska slå igenom behöver vi standarder. Det är riktigt roligt att vi är fler och fler som engagerar oss i detta och även väldigt glädjande med det gensvar vi får internationellt, säger Johan Ek Weis i en kommentar.