Är ni intresserade av att bli sponsorpartner i SIO Grafen?

Publicerat: 18 december, 2017

Som sponsorpartner kan du och din organisation engagera er i den strategiska utvecklingen av programmet.

Ni får rösträtt på General Assembly (där beslut tas om vilka styrkeområden som kommande utlysningar ska rikta sig mot), ni kan nomineras till ledamot i programstyrelsen och får möjlighet till att marknadsföra er logotyp.

Tillsammans arbetar vi för att få grafenbaserade innovationer ut på marknaden genom att skapa en gemenskap kring grafen och identifiera och föra samman viktiga aktörer – från akademi, industri och institut – i värdekedjor mot tillämpningar.

Vår vision för 2030 är att Sverige är ett av världens tio främsta länder vad gäller att använda materialet grafen och dess relaterade teknikområden för att skapa en industriell position.

SIO Grafen har öppna utlysningar för innovations- och demonstratorprojekt för att finansiera projekt som utförs i samarbete mellan olika partners. Vi arrangerar workshops inom ämnesspecifika angelägna områden, samt Svenskt Grafenforum som är SIO Grafens resultatworkshop. Vi tar fram Research Intelligence-rapporter, omvärldsbevakning och nyhetsbrev om vad som händer inom SIO Grafen och Graphene Flagship samt informerar om finansierings- och samverkansmöjligheter inom EU.

Årsavgift: Stora företag betalar 50.000 kronor ex. moms. Institut och högskolor betalar 10.000 kronor ex. moms.

Om du är intresserad av att påverka som sponsorpartner, kontakta oss på info@siografen.se.