Inspel till regeringen om avancerade material

Publicerat: 20 november, 2023

Avancerade material är en nyckel för snabbare omställning till ett klimatsmart samhälle. Inom området skapar svenska deeptech företag, små- och medelstora företag och storbolag nya hållbara arbetstillfällen. Satsningen måste fortsätta och intensifieras, skriver nu SIO Grafen och LIGHTer i ett inspel till regeringen.

Nästa år presenterar regeringen en ny forsknings- och innovationsproposition. Nu har SIO Grafen och LIGHTer lämnat sitt inspel där de bägge strategiska innovationsprogrammen slår fast vikten av en betydande svensk satsning på avancerade material.

➡️Här läser du inspelet!

➡️Här läser du pressmeddelandet!