Innovationsagendan för grafen och 2D-material

Publicerat: 3 maj, 2022

Agenda Grafen är här! Den svenska strategiska innovationsagendan för 2D-material lanseras idag.

Det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen har i över åtta år arbetat för att svenska företag ska bli världsledande på att utveckla och använda grafen och andra 2D-material. Nu är Sveriges yngsta materialklass redo för nästa steg, vilket stimulerar flera av landets näringslivssektorer.

– Grafen och andra 2D-material har en stor och viktig roll att spela inom svensk industri. Agenda Grafen sätter en ny standard för området och visar angelägna vägar framåt. Agendan är djupt rotad bland våra svenska 2D-aktörer och underlättar resan från labbet till industrin, säger Elisabeth Sagström-Bäck, programchef SIO Grafen.

I Agenda Grafen pekas fyra viktiga insatsområden ut.

Underlätta produktframtagning

Prototyper, demonstratorer och produkter behövs. Förtydliga och kommunicera vad industrin behöver och skapa 2D-designregler för att stötta arbetet.

Kartlägg och tillgängliggör

Infrastrukturen måste vara på plats. Underlätta genom testbäddar och skapa nya möjligheter till internationalisering och samarbete.

Skapa ramverk

Karakterisering och standardisering av 2D-material är en förutsättning för branschens tillväxt. Utveckla samtidigt kunskapen kring potentiella hälsorisker och koppla området än tydligare till cirkularitet.

Samla ekosystemet

Utbildning och fortbildning behöver prioriteras. Säkra kompetensen och se till att Sverige fortsatt ligger i framkant av 2D-materialens blixtsnabba och fantastiska utveckling. Förstärk, förstora och förtydliga ekosystemet.

Läs pressmeddelandet här!

Läs Agenda Grafen här!