Hög tid utveckla standarder för nanomaterial

Publicerat: 3 februari, 2021

SIO Grafen välkomnar fler satsningar kring standardisering av grafen.

För fortsatt teknikutveckling och för att nå klimatmålen blir det allt viktigare med nya avancerade material i produkter. För det krävs också nya standarder. I ett projekt, finansierat av Vinnova, ska metoder utvecklas för att implementera standardisering på nanoteknik-området. Projektet drivs gemensamt av Chalmers Industriteknik, RISE Bioekonomi och hälsa och Svenska institutet för standarder, SIS.

Läs pressmeddelandet här!