God Jul och Gott Nytt År!

Publicerat: 18 december, 2017

Året har varit givande för SIO Grafen, med intressanta projektresultat inom många olika områden, vilket redovisades på Svenskt Grafenforum. Vi hade tre utlysningar som resulterade i sexton FoI- och Genomförbarhetsstudier. Den gemensamma utlysningen med SIP LIGHTer gav tre demonstratorprojekt som ska ta fram lättviktslösningar med grafen. Vi tackar Vinnova, Energimyndigheten och Formas som finansierat samtliga grafenprojekt.

Vi vill också tacka våra sponsorer, deltagare i projekten och ni som deltagit i våra workshops, årsstämma och Grafenforum och varit med och bidragit till framgångarna inom grafenområdet i Sverige.

Vi ser att intresset för grafen ökar och att vi går ”från labbet till industrin”. Det finns behov av att samarbeta för att nå en kritisk massa och skapa framtida leverantörskedjor. Om hindren för teknologiimplementering kan överbryggas kan svensk industri bli väl positionerad för att kunna utveckla produkter och exploatera affärsmöjligheter. Vi vill att fler svenska aktörer utnyttjar finansierings- och samverkansmöjligheter inom EU.

Vår vision för 2030 är att Sverige är ett av världens främsta länder när det gäller att använda grafen och dess relaterade teknikområden för att skapa en industriell position.