General Assembly och workshop 2015

Publicerat: 28 april, 2015

General Assembly och workshop 2015

Den 27 april 2015 gick SIO Grafens andra stämma av stapeln på Teknikparkens Konferenscenter på Chalmers i Göteborg.

Dagen inleddes med en effektiv stämma där programchef Helena Theander redogjorde för SIO Grafens verksamhet det gångna året samt för styrelsens uppdrag. Sedan starten av innovationsprogrammet 2014 har bland annat denna webbsida tagits fram och utvecklats, nyhetsbrev ges ut, samarbeten med innovationsprogrammet Lighter har inletts samt har en Roadshow anordnats.

Stämmans ordförande Pontus de Laval kunde klubba en ny styrelse med representanter från såväl näringsliv, som akademi och institut – sammansättningen finns här >

Patent och grafentillverkning

Efter avslutad stämma följde redovisningen av den patentlandskapsstudie som Emil Haldorson och kollegorna på CIP Professional Services tagit fram på uppdrag av SIO Grafen. (Studien kan beställas på info@siografen.se.) Amaia Zurutuza från den spanska grafenproducenten Graphenea berättade om olika typer av grafen och dess framställning samt utvecklingen på området.

Eftermiddagen bjöd sedan på workshoppar inom programmets styrkeområden, där nya kontakter och idéer diskuterades. Tiden var dock knapp och diskussionerna kunde fortsatt längre. SIO Grafen planerar redan nu för höstens workshop där denna del kan fördjupas vidare.