Pressmeddelande: Forskningsläget kring hälsoaspekter grafen

Publicerat: 19 februari, 2021

Grafen är ett industriellt och forskningsmässigt nytt material och det finns många frågeställningar kring hälsoaspekterna vid introducerandet av detta material. Nu publicerar SIO Grafen en sammanställning av de senaste forskningsrönen samt en översyn kring lagar och förordningar som gäller vid import eller produktion av grafen.

Läs rapporten här: Årlig sammanställning hälsoaspekter grafen

Läs pressmeddelandet här!