Förpackningsmaterial och betong i nya grafenprojekt

Publicerat: 2 maj, 2016

SIO Grafens tredje utlysning är avslutad och sju nya grafenprojekt är redo att starta upp under 2016. Sensorer, förpackningsmaterial och grafen i betong är aktuella ämnen i denna omgång.

Några av de nya projekten är även vidareutveckling av tidigare förstudier, såsom utveckling av grafenbaserade fotodetektorer för gassensorer samt grafenbaserat korrosionsskydd för värmeväxlare.

Här är de forsknings- och förstudieprojekt som tilldelades medel i SIO Grafens tredje VINNOVA-utlysning våren 2016 (namnet på projektet följs av ansvarig projektkoordinator):

 

Snart ny utlysning för SIO Grafen

Inom kort under maj månad öppnar en ny utlysning, vilken planeras stänga för ansökningar i slutet av augusti 2016. Upplägget blir liknande den nyligen avslutade tredje utlysningen. (Programkontoret meddelar via nyhetsbrev, webb och sociala medier när utlysningen öppnar.)