Fem nya projekt får bidrag för att utveckla demonstratorer med grafen

Publicerat: 11 april, 2017

Nu kan vi avslöja vilka projekt som har beviljats finansiering i utlysningen
”FoI-projekt och Genomförbarhetstudier” – Samverkan för kommersiella grafentillämpningar. Projektens mål är att öka teknikmognaden och ta fram demonstratorer för kommersiella tillämpningar som får förbättrad funktionalitet och konkurrensfördelar genom grafenmaterial. En andra omgång av utlysningen startar 1 maj. Läs mer här>

Följande projekt har beviljats: