Workshop ”Konsortiekatalys” 12 juni, KTH Campus, Stockholm

När: Tisdagen den 12 juni kl 10.00-15.00 (registrering 9.30-10.00)
Plats: KTH Campus, Lindstedtsvägen 5, Stockholm

Denna frivilliga workshop är ett extra stöd för att ta fram projektförslag och aktörsgrupper inom styrkeområdena Elektronik, Ytbeläggningar, Bioteknik och/eller Energitillämpningar. Här finns det möjlighet att diskutera projektinitiativ som eventuellt resulterar i en ansökan till utlysningen Samverkansprojekt för kommersiella grafentillämpningar – hösten 2018

Workshoppen avser framförallt Demonstratorprojekt, men även aktörer som vill samarbeta i andra projektformer inom de ovan nämnda styrkeområdena är välkomna. Deltagande är öppet för alla som vill delta i processen och i en eventuellt framtida ansökan, även om man inte har skickat in något projektinitiativ. Deltagarna kommer i förväg att få information om de inkomna projektinitiativen. Denna information ges även ut till intresserade som inte deltar i workshoppen, för att kunna kontakta aktörerna i initiativen. Det går att få ta del av projektinitiativ och resulterande konsortier från workshoppen fram till utlysningens stängning 14:00 den 5 september, genom att kontakta info@siografen.se.

Skicka ditt projektinitiativ enligt vår särskilda mall till: info@siografen.se och anmäl dig senast den 7 juni.

Program för nedladdning >>

Anmälan är nu stängd. Vid frågor, vänligen kontakta oss på 0701-410123 eller info@siografen.se

Typ: Workshop

Datum: 12 juni 2018

Sista anmälan: 8 juni 2018