Workshop: Svenskt grafens hållbarhetsprofil

Kraven på tydlighet i hållbarhetsprofilen för olika material ökar, från tillverkare till slutanvändare. Här ser SIO Grafen ett behov av att samla in mer kunskap och fakta.

Vilka steg från råmaterial till grafen i en produkt är viktigast? Och hur står sig svenskt grafen på den globala scenen ur ett hållbarhetsperspektiv?

Den 31 mars kl. 9.00-11.30 bjuder vi in till en workshop där vi diskuterar dessa och liknande frågor. Vi vill också öppna upp för diskussion kring hur vi gemensamt kan komma framåt.

Syftet med workshoppen är att undersöka intresset för hållbarhetsfrågor kring grafen. Eventuellt kommer underlag till ett strategiskt projekt inom SIO Grafen att tas fram.

Inför mötet skickar vi ut ett diskussionsunderlag till samtliga deltagare. Deadline för anmälan är den 28 mars.

När: 31 mars kl. 9.00-11.30

Frågor?
Kontakta Johan Ek Weis på johan.ek-weis@siografen.se på programkontoret.

 

Anmäl dig här!

  Förnamn*

  Efternamn*

  Epost *

  Telefon*

  Organisation*

  Medlem i SIO Grafen

  "Ja""Nej""Vi vill bli medlemmar"

  Nyhetsbrev SIO Grafen

  "Ja""Nej""Prenumererar redan"

  Din anmälan till detta event innebär att SIO Grafen kommer att lagra dina personuppgifter i vår databas i enlighet med GDPR.

  Typ: Digitalt möte

  Datum: 31 mars 2022

  Sista anmälan: 28 mars 2022