Workshop Roadmap för Grafen i kompositer och ytbeläggningar

Chalmers Industriteknik (CIT) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) samarbetar genom SIO Grafen i ett Vinnova-finansierat projekt för att skapa en svensk roadmap för användningen av grafen i kompositer och ytbeläggning.

SIO Grafen anordnar två olika workshoppar för att presentera, diskutera och validera den preliminära versionen. På förmiddagen kommer vi att fokusera på kompositer och eftermiddagen ägnar vi åt att diskutera ytbeläggningar. Välkommen att delta i en eller i båda workshopparna. Vid dessa öppna workshoppar finns möjlighet att ge feedback.


Preliminär agenda den 24 november
Plats:
Chalmers Teknikpark, SIO Grafen, Sven Hultins gata 9D, Göteborg

9.00-12.00 Kompositer
SWOT-analys: presentation, diskussion och validering.
Var står vi nu och vart ska vi? Hur kommer vi dit och vilka steg behöver vi ta?

13.00-16.00 Ytbeläggning
SWOT-analys: presentation, diskussion och validering.
Var står vi nu och vart ska vi? Hur kommer vi dit och vilka steg behöver vi ta?

Vänligen anmäl dig senast den 22 november till info@siografen.se. Meddela ifall du vill delta i båda eller bara i en av workshopparna.

Typ: Workshop

Datum: 24 november 2016

Sista anmälan: 22 november 2016