Workshop: Modelleringsperspektiv på grafenbaserade multifunktionella kompositer

Välkommen till en workshop med fokus på modellering av grafenbaserade multifunktionella kompositer i samarbete med innovationsprogrammen Innovair och LIGHTer. Det finns ett intresse att mötas för att diskutera problemställningar som rör modellering av dessa material: Hur ser omvärlden ut, vilka är utmaningarna och hur skall dessa hanteras.

 

 

Plats:   Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9, Göteborg
När:     Tisdagen den 11 december 9:30-15:00

Förmiddagen ägnas åt ett antal intressanta presentationer inom området. På eftermiddagen diskuteras lösningar och möjligheter. Här finns möjligheter att mingla och knyta nya kontakter.

Program

9:00–9:30  Registrering & kaffe

 • Välkommen – SIO Grafen
 • Computational modeling of homogenized material response for graphene polymer nanocomposites – Ragnar Larsson, Chalmers
 • Nanokompositer för industriella applikationer. Hur kan simuleringar förkorta ledtid och underlätta implementering? – Linnea Selegård, SAAB AB Business Area Aeronautics
 • Simulation of diffusive transport in nanoplatelet-filled composites – Magnus Röding, RISE Bioscience and Materials
 • Electronic defence system – Torbjörn Nilsson, Chalmers/SAAB AB
 • Simulering och modellering av GRM i CAE-miljö – Fredrik Jareman, ÅF Consult
 • Projektet Mechanic – Andreas Isaksson, Chalmers

Workshoppar:

 • Vilka är de nya utmaningarna och förutsättningarna för multifunktionell simulering, simuleringsområden och vilka är grunddata?
 • Hur ser omvärlden ut?
 • Potentialen av att utveckla simuleringstekniken och summering

15.00  Avslut

ANMÄLAN

  Förnamn*

  Efternamn*

  Epost *

  Mobiltelefon*

  Organisation*

  Kost/Allergi

  Jag godkänner att mina kontaktuppgifter inkluderas i deltagarlistan som delas ut till workshoppens deltagare

  "Ja""Nej"

  Jag godkänner att mina kontaktuppgifter lagras i SIO Grafens databas för inbjudan till liknande events, nyhetsbrev med mera i enlighet med GDPR. (Du kan när som helst avprenumerera från utskick/deltagande i databasen genom att maila till info@siografen.se).
  "Ja""Nej"

  Typ: Workshop

  Datum: 11 december 2018

  Sista anmälan: 6 december 2018