Workshop: Modelleringsperspektiv på grafenbaserade multifunktionella kompositer

Publicerat: 14 augusti, 2018

Välkommen till en workshop med fokus på modellering av grafenbaserade multifunktionella kompositer i samarbete med innovationsprogrammen Innovair och LIGHTer. Det finns ett intresse att mötas för att diskutera problemställningar som rör modellering av dessa material: Hur ser omvärlden ut, vilka är utmaningarna och hur skall dessa hanteras.

Plats:   Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9, Göteborg
När:     Tisdagen den 11 december 9:30-15:00

Förmiddagen ägnas åt ett antal intressanta presentationer inom området. På eftermiddagen diskuteras lösningar och möjligheter. Här finns möjligheter att mingla och knyta nya kontakter.

Program

9:00–9:30 Registrering & kaffe
Välkommen – SIO Grafen
Inledande presentation, Ragnar Larsson, Chalmers
Linnea Selegård, SAAB AB Business Area Aeronautics
Magnus Röding, RISE
Torbjörn Nilsson, Chalmers/SAAB AB, Electronic defence system
Fredrik Jareman, ÅF Consult
Projektet Mechanic, Andreas Isaksson, Chalmers

Workshoppar:

  • Vilka är de nya utmaningarna och förutsättningarna för multifunktionell simulering, simuleringsområden och vilka är grunddata?
  • Hur ser omvärlden ut?
  • Potentialen av att utveckla simuleringstekniken och summering

15.00  Avslut

ANMÄLAN

Förnamn*

Efternamn*

Epost *

Mobiltelefon*

Organisation*

Kost/Allergi

Jag godkänner att mina kontaktuppgifter inkluderas i deltagarlistan som delas ut till workshoppens deltagare
"Ja""Nej"

Jag godkänner att mina kontaktuppgifter lagras i SIO Grafens databas för inbjudan till liknande events, nyhetsbrev med mera i enlighet med GDPR. (Du kan när som helst avprenumerera från utskick/deltagande i databasen genom att maila till info@siografen.se).
"Ja""Nej"

Typ: Workshop

Datum: 11 december 2018

Sista anmälan: 6 december 2018