Workshop Grafen och Kompositer

Den 3 juni anordnar SIO Grafen en workshop kring grafen och kompositer tillsammans med Chalmers grafencentrum, Lighter och Swerea.

Workshoppen kommer att hållas på Johanneberg Science Park i Göteborg och vänder sig till forskare och företag med intresse för ämnet.

Typ: Workshop

Datum: 3 juni 2016

Länk: http://www.lighterarena.se/kal...