Vill du veta mer om det nya partnerskapet Innovative Materials for EU?

För SIO Grafens aktörer kommer det nya EU-partnerskapet för innovativa material, IM4EU eller Innovative materials for EU, bli väldigt viktigt framåt. I IM4EU kommer det från 2025 finnas möjligheter att söka breda, internationella projekt som fortsätter att utveckla tillämpningar av 2D-material för att lösa olika utmaningar.

Vinnova organiserar ett digitalt möte via Teams kl 14:00-16:00 den 22 maj för att ge möjlighet att lära sig mer om- och förstå vad det innebär att engagera sig i det nya partnerskapet Innovative Materials for EU, med fokus på grön omställning inom energi, elektronik, mobilitet och bygg. I det kommande partnerskapsprogrammet samlas ett flertal tvärfunktionella områden tillsammans, i ett och samma program. På så vis skapas förutsättningar för forskning och innovation för svenska aktörer med fokus på grön omställning, inom områden som materialmodellering, säker och hållbar design med mera.

Läs mer och delta i mötet via denna länk på Vinnovas hemsida.

 

Typ: Digitalt möte

Datum: 22 maj 2024

Länk: https://www.vinnova.se/kalende...

Extern arrangör: Vinnova