Underlätta vägen för grafenbaserad produktinnovation

Testbäddar erbjuder en möjlighet att underlätta framtagningen av nya grafenprodukter.

Här presenteras ett projekt som undersöker vilka relevanta testbäddar som finns i Sverige och som även arbetar med en doktorandkurs om grafen.

Det här är ett av projekten som fick finansiering i SIO Grafens utlysning för projekt som adresserar gemensamma hinder för grafenutmaningar under vintern 2021-22.

Onsdag den 16 mars kl. 14-14.30, anmäl dig här!

Läs mer om projektet här.

Typ: Webbinar

Datum: 16 mars 2022