Träffa SIO Grafen på Advanced Engineering 27-28 mars i monter A:22

Advanced Engineering är en mötesplats för utveckling och effektivisering av morgondagens högteknologiska industri och ingenjörskonst, vilket ger dig en inblick i framtidens industri – med en fördjupning inom Automotive Engineering, Advanced Materials, Smart Manufacturing och Additive Manufacturing.

Kom och träffa oss i SIO Grafens monter A:22! Passa gärna på att besöka monter A:08 (bakom oss), där Chalmers Industriteknik ställer ut. Läs mer här.

Vi kommer bland annat att visa upp grafeninnovation i Sverige i form av produkter och prototyper som tagits fram inom olika projekt inom SIO Grafen. Kom och prata med oss och lyssna gärna på de seminarier vi kommer att hålla under mässdagarna.

Ladda ner en gratis entrébiljett till mässan här!

Kontakta oss gärna i förväg om du har några frågor eller om du vill boka in ett möte med någon särskild person.

Seminarier

Onsdag 27 mars, Johan Hammersberg16.15 – 17.00 (scen 1)

Grafen i framtidens elektronik-produkter – i Sverige och i Europa

Chalmers Tekniska Högskola i Sverige leder det europeiska forsknings- och innovationsprojektet Graphene Flagship, men hur ska vi kunna ta tillvara på de affärsmöjligheter som detta enorma projekt resulterar i? Johan Hammersberg, SIO Grafen och Graphene Flagship, berättar om hur flaggskeppets affärsutvecklare arbetar på europanivå och på regionalnivå. Som ett exempel på lyckade innovationsprojekt kommer Amer Ali från Graphensic att berätta om några av de projekt de genomfört med finansiering genom SIO Grafen.

Länk till hela seminarieprogrammet 27 mars

Torsdag 28 mars

11.45 – 12.30 (scen 1)

Hur kan grafen, möjligheternas material, skapa affärsmöjligheter i Sverige?

Helena Theander

Grafen är ett nytt material som det skrivits mycket om. — Men hur går det egentligen? Finns materialet i några produkter och hur går det för Sverige?
Helena Theander, programchef för innovationsprogrammet SIO Grafen, berättar om några av de närmare 80 innovationsprojekt som startats i Sverige. Som ett exempel på lyckade innovationsprojekt kommer Sven Forsberg från 2D fab att berätta om några av de projekt de genomfört med finansiering genom SIO Grafen.

14.15-15.00 (scen 2) 

En svensk roadmap för grafenelektronik

Inom vilka elektronikområden kan materialet grafen höja svensk konkurrenskraft? Hur kommer vi dit? Vilka hinder måste vi tillsammans ta oss över? Caroline Dahl, RISE, beskriver SIO Grafens Elektronik-roadmap och resultatet av det arbete som pågått under 2018 med att ta fram en roadmap för svensk utveckling av grafen inom elektronikområdet.

Länk till hela seminarieprogrammet 28 mars

Varmt välkommen att besöka oss i monter A:22!

Typ: Konferens

Datum: 27 mars 2019

Länk: https://www.easyfairs.com/sv/a...

Extern arrangör: Easy Fairs - Advanced Engineering/Elektronikmässan 2019