Svenskt Grafenforum 15-16 okt. 2019

Publicerat: 5 november, 2018

SIO Grafens resultatworkshop – Grafenforum – arrangeras för 5:e gången den 15-16 oktober från lunch-lunch. Här presenteras innovationsprojekt inom innovationsprogrammet SIO Grafen. Det är också ett utmärkt tillfälle att träffa andra som är verksamma inom grafenområdet, från akademi, industri och institut.

I arrangemanget ingår även middag och ett studiebesök (dag 2). Det finns möjlighet att ha ett utställningsbord utanför konferenslokalen (till en ringa kostnad) för att presentera produkter och projekt som rör grafen.

Eventet kommer att vara i Göteborgstrakten. Mer information kommer längre fram.

 

Typ: Workshop

Datum: 15 oktober 2019

Sista anmälan: 8 oktober 2019