Stöd för att ta fram projektförslag till ”Hinder och utmaningar för grafeninnovation” (digital workshop)

Hitta dina framtida samverkanspartners! Denna workshop är en matnyttig möjlighet för att bygga konsortier och diskutera projektinitiativ inför en eventuell ansökan till SIO Grafen.

Workshoppen fungerar utmärkt som stöd vid framtagandet av projektförslag till utlysningen ”Hinder och utmaningar för grafen” som stänger den 5 oktober. Vi sänder via Teams, länk skickas ut till alla anmälda innan eventet.

Schema 9 september

8.45-9.00

➞ Incheckning.

9.00-10.00

➞ Presentation av utlysningen och programkontorets stödmöjligheter.

➞ Presentation av projektinitiativ (presentera din projektidé och vilka ytterligare kompetenser du letar efter).

➞ Presentation av deltagare (alla deltagare får möjlighet att kort presentera sig själva och sitt mål för dagen).

10.00-12.00

➞ Diskussioner i mindre grupper för att skapa så bra projekt som möjligt.

Presentera projektinitiativ

Under workshoppen har ni möjlighet att presentera projektinitiativ (projektförslag i tidig fas och/eller problemformuleringar). Använd denna mall. För att få presentera ett projektinitiativ på workshoppen ska du skicka in det till info@siografen.se senast den 7 september.

Skapa nya kontakter

Workshoppen är öppen för alla, även för intressenter som inte skickar in något projektinitiativ.

Samtliga anmälda till workshoppen får information om inkomna projektinitiativ (senast 8 september). Informationen ges ända fram till utlysningens stängningsdatum, även till intresserade som inte deltar vid workshoptillfället om du kontaktar info@siografen.se. Avsikten med att sprida informationen även efter workshoppen är att ge möjlighet till kontakt med projektinitiativ och aktörer.

Coachning av projektförslag

Programkontoret kan stötta er i ansökningsprocessen, t ex i att hitta lämpliga parter för ert projekt. Hör av er till oss via info@siografen.se!

Anmäl er här:

  Förnamn*

  Efternamn*

  Epost*

  Mobiltelefon

  Organisation*

  Jag vill prenumerera på SIO Grafens nyhetsbrev (du kan när som helst avprenumerera från utskicket).

  "Ja"

  Vi kommer att lagra dina kontaktuppgifter i enlighet med GDPR.
  Vid eventuella frågor, kontakta oss på info@siografen.se eller 0701-410123.

  Typ: Workshop

  Datum: 9 september 2021