Nioårsutvärdering av SIO Grafen

Välkommen att ta del av observationer och slutsatser från nioårsutvärderingar av den andra omgången strategiska innovationsprogram.

De sex programmen som utvärderas är SIO Grafen, SweLife, Innovair, BioInnovation, Smartare Elektroniksystem och Internet of Things Sverige.

Under seminariet presenterar utvärderarna sina övergripande observationer, reflektioner och slutsatser, men även utvärderingsresultat för varje enskilt strategiskt innovationsprogram. Sändningen är digital.

➡️ Anmäl dig senast 11 december via denna länk!

Agenda 12 december

13.00 Intro från Energimyndigheten

13.10 Övergripande presentation av utvärderingen via webbsändning (Sweco)

13.45 Frågestund

14.00 Paus

14.15 Parallella sessioner 1: SweLife, Smartare Elektroniksystem, BioInnovation

15.00 Paus

15.15 Parallella sessioner 2: SIO Grafen, Innovair, Internet of Things Sverige

16.00 Slut

Typ: Digitalt möte

Datum: 12 december 2023

Extern arrangör: Energimyndigheten