Inbjudan till workshop om standardisering av grafen och nanocellulosa 5 mars, Stockholm

Fokusgrupper på försök – nytt sätt att arbeta med standardisering? 

När: Torsdagen den 5 mars kl. 10.00-15.30.
Var:  SIS Torsplan 1, Stockholm

I Vinnovaprojektet ”Standardisering för att nå ut på nya marknader, grafen och nanocellulosa”, har ett antal intervjuer gjorts sedan workshoppen i oktober 2019.

Resultaten pekar åt samma håll. Standarder för nanomaterial anses viktiga för konkurrenskraft och för att nå marknaden, men det är svårt att kunna lägga resurser på kommittéarbetet eftersom det spänner över så många material och tillämpningar. Behoven för företagen som arbetar inom grafen och nanocellulosa har också visat sig vara olika. 

Vi presenterar våra förslag för ett nytt sätt att arbeta fram standarder och vill ha dina tankar kring detta. Dörren är öppen, det är nu du kan påverka processen! 

Välkommen till en intressant workshop för svenskt genomslag i det internationella standardiseringsarbetet! 

Program
9.30 Kaffe serveras 

10.00 Välkommen, kort presentation av deltagare och projektet, Åsalie Hartmanis, SwedNanoTech 

10.15 SIS – CEN – ISO, Hur hänger de ihop? Ulf Haraldsson och Linn Holegård, SIS 

10.35 Internationell utblick, Åsalie Hartmanis 

10.50 Fallstudier grafen och nanocellulosa, preliminära resultat från projektet,
Johan Ek Weis Chalmers Industriteknik och Veronica Lopez Duran, RISE Bioekonomi
 

11.45 Lunch 

12.30 Diskussion I i grupper  

13.30 Redovisning, diskussion 

14.30 Kaffe, Diskussion II i grupper 

15.00 Redovisning, diskussion 

15.30 Sammanfattning, nästa steg 

Anmälan
Kontakta Åsalie Hartmanis via asalie.hartmanis@swednanotech.com för att anmäla dig till workshoppen.

Typ: Workshop

Datum: 5 mars 2020