IDTechEx Graphene and 2D Materials, Berlin

IDTechEx Graphene and 2D Materials Europe 2016 är en konferens och utställning kring grafen och andra 2Dmaterial.

Eventet som äger rum den 27 till 28 april i Berlin är tänkt att vara en mötesplats för leverantörer och kunder från flera branscher samt bidra till att stärka värdekedjor. Fokus ligger på kommersialisering.

Typ: Workshop

Datum: 27 april 2016

Länk: http://www.idtechex.com/graphe...

Extern arrangör: IDTechEx