Graphene Connect – From Datacom to IoT, Enabled by Graphene, 2017

Den 2 mars klockan 9:00-16:00, i samband med Mobile World Congress i Barcelona, infaller årets första Graphene Connect-workshop, arrangerad av Graphene Flagship.

Workshoppen kommer att handla om hur grafen kan möjliggöra utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik och vara en nätverksplattform för industrin och den akademiska världen. En översikt kommer att ges över den framkantsforskning som utförs inom Graphene Flagship och en möjlighet att visa upp framgångsrika implementeringar av grafenprodukter från viktiga industribranscher. Deltagarna kommer att lära sig mer om möjligheterna med grafen inom:

  • Trådlös och optisk kommunikation
  • Wearables och flexibla displayer
  • Internet of things (IoT)
  • Sensorsystem

Antalet platser är begränsat, så registrera dig idag!

Läs mer här.

Typ: Workshop

Datum: 2 mars 2017

Länk: http://graphene-flagship.eu/fr...

Extern arrangör: Graphene Flagship