Svenskt Grafenforum 16-17 oktober 2018 (Medicon Village, Lund)

SIO Grafens resultatworkshop – Grafenforum – arrangeras 16-17 oktober från lunch-lunch. Här presenteras innovationsprojekt inom innovationsprogrammet SIO Grafen. Det är också ett utmärkt tillfälle att träffa andra som är verksamma inom grafenområdet, från akademi, industri och institut.
I arrangemanget ingår även middag och ett studiebesök (dag 2) på MAX IV-laboratoriet på Lunds universitet. Det finns möjlighet att ha ett utställningsbord utanför konferenslokalen för att presentera produkter och projekt som rör grafen.

Plats: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund. 

Läs om SIO Grafens resebidrag för att besöka Grafenforum här >>

Programmet i stora drag 

Ladda ner hela programmet här >>

Tisdag 16 oktober
11.30-12.30  Mingellunch
–  Inspirationsföredrag
–  Möjligheter med grafen för Alfa Laval, Olga Santos
– 
Presentation av 6 innovationsprojekt med grafen
– World café (snabba workshoppar) + sammanfattning av World café
18.30-21  Mingel och middag (valfritt)

Onsdag 17 oktober
08.00  Presentation av 5 innovationsprojekt med grafen
–  Invited speaker: Large area graphene research in Denmark , Peter Bøggild, DTU
–  Max IV – industriell resurs
–  Summering och framtida satsningar
–  Studiebesök på Max IV-laboratoriet

Kostnad: 500:- (inkl. lunch, fika & middag) sättes in på bankgiro 392-9130, Stiftelsen Chalmers Industriteknik. Anmälan blir gällande när avgiften betalats in.
(styrelsen, finansiärer och talare betalar inte)

Journalister kan delta kostnadsfritt: Fika ingår. (Middag 16/10 och besök på MAX IV 17/10 ingår inte). Anmälan till Pia Westlund på epost: info@siografen.se

Anmälan

  Förnamn*

  Efternamn*

  Epost *

  Mobiltelefon*

  Organisation*

  Adress*

  Kost/Allergi

  Grafenforum inkluderar 2 halvdagar med lunch samt middag på kvällen den 16 okt. Välj vilka delar du vill delta i:

  Under Grafenforum finns möjlighet att presentera era projekt och produkter som rör grafen vid ett bord utanför konferenslokalen. Välj här om du vill ställa ut:

  Jag godkänner att mina kontaktuppgifter inkluderas i deltagarlistan som delas ut till workshoppens deltagare

  "Ja""Nej"

  Jag godkänner att mina kontaktuppgifter lagras i SIO Grafens databas för inbjudan till liknande events, nyhetsbrev med mera i enlighet med GDPR. (Du kan när som helst avprenumerera från utskick/deltagande i databasen genom att maila till info@siografen.se).
  "Ja""Nej"

  Vid ev. frågor, kontakta Pia Westlund på info@siografen.se eller 0701-410123.

  Typ: Konferens

  Datum: 16 oktober 2018

  Sista anmälan: 15 oktober 2018