Forma framtidens grafen med Färdplan Energi

 

Inom ett av SIO Grafens projekt utarbetas nu en färdplan för styrkeområdet Energi – vilka tekniska möjligheter finns? Vilka områden bör Sverige och SIO Grafen prioritera? Och vad krävs för att realisera ökad grafenanvändning? 

Välkommen till en workshop inom projektet Färdplan Energi med syfte att identifiera de framgångsfaktorer, hinder, insatser och aktiviteter som krävs för att grafen ska bidra till den svenska energibranschen och ett effektivt energisystem.

Tid och plats
Workshopen genomförs den 15 oktober kl 09.00-11.30 på Lindholmen i Göteborg (i direkt anslutning till Svenskt Grafenforum 15-16 oktober). Ett fullständigt program kommer att finnas tillgängligt i början av oktober.

Anmälan sker via mail till Ingrid Nyström ingrid.nystrom@chalmersindustriteknik.se

Vill du hjälpa oss att bättre ringa in de teknologier och tillämpningsområden som är mest intressanta ut ett svenskt perspektiv? Svara på vår korta 4-minuters-enkät nedan.

Till enkäten!

 

Typ: Workshop

Datum: 15 oktober 2019