Evertiq Expo 23 januari, Göteborg

Evertiq Expo (9:00-16:00) är utställningar, tekniska seminarier, presentationer och en Start-Up-Corner för nya talanger.

Plats: Svenska Mässan, Mässans Gata/Korsvägen, 412 94 Göteborg

Se hela programmet här >>

Missa inte föredraget kl. 09:30 – 10:00: SIO Grafen, Graphene Flagship och att stötta elektronikutveckling

 SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen. Programmet verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och om hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemen-samma projekt med andra företag och akademiska forskningspartners.

Johan Hammersberg – Associate Professor, Business Developer Electronics, Chalmers Industriteknik

 

Anmäl dig här

Typ: Konferens

Datum: 23 januari 2019

Länk: https://evertiq.se/expo/got201...

Extern arrangör: Evertiq Expo