Digi Demo Day workshop 11 juni

Välkommen till Digi Demo Day den 11 juni 9:30-16:00

Digi Demo Day är ett brett samarbete kring den digitala utvecklingen inom svensk industri med fem strategiska innovationsprogram som arrangörer – LIGHTer, Innovair, Metalliska material, SIO Grafen och Produktion2030. Vid detta tillfälle visas särskilt testbäddar med finansiering från Produktion2030.

Datum:  11 juni 9:30-16:00
Plats:  RISE IVF, Argongatan 30, Mölndal

För tredje året i rad bjuder vi in till en inspirationsdag kring testbäddar som visar industriell digitalisering. I år är temat testbäddar för industriell additiv tillverkning. Fokus ligger på utmaningar och möjligheter med att använda additiv tillverkning som möjliggörare för flexibel produktion i industrin, bland annat genom kortare ledtider, minskade kostnader, lättviktskonstruktion och individanpassade produkter. 

Under dagen deltar flera av Sveriges drivande krafter inom additiv tillverkning från akademi, forskningsinstitut, industri och forskningsfinansiärer. Flera industriella fallstudier kommer att presenteras, alltifrån storskaliga prototyper inom fordonsindustrin till design av lättviktskonstruktioner i metall och biobaserade individanpassade konsumentprodukter.

Program

09.30 Registrering och kaffe

10.00 Välkommen och introduktion

10.15 Föredrag

  • Hybridiserad additiv tillverkning av stora produkter inom fordonsindustrin
  • Biokompositer i nästa generations 3D printade produkter
  • Digitala tvillingar och simulering i additiv tillverkning av metall
  • Keynote

12.00 Lunch

13.20 Demonstrationer och öppna workshoppar i RISE IVFs labb

  • Testbädd för storskalig additiv tillverkning
  • Testbädd för digitalisering i värdekedjan för additiv tillverkning
  • Innovativ industrinytta av testbäddarna: kundvärde (inklusive utställning med produktexempel)
  • Industrinytta: material

15.00 Kaffe och mingel i restaurangen

Med reservation för förändringar

Anmäl dig här >>

Typ: Workshop

Datum: 11 juni 2019

Länk: https://app.bwz.se/ri/b/v?even...

Extern arrangör: LIGHTer