Digi Demo Day – digitaliserade produktionsflöden vid hybridfogning (Swerea IVF, Mölndal)

171220_DemoDigiDay_webb

Snart är det dags för en ny inspirationsdag kring industriell digitalisering.

Digi Demo Day är ett brett samarbete kring den digitala utvecklingen inom svensk industri med fem innovationsprogram som arrangörer – LIGHTer, Innovair, Metalliska Material, SIO Grafen och Produktion2030. Vi välkomnar produktionsansvariga inom svensk industri.

När: Tisdagen den 20 mars
Var: Swerea IVF AB, Argongatan 30, Mölndal

Vi välkomnar produktionsansvariga inom svensk industri. Temat för dagen är digitaliserade produktionsflöden vid hybridfogning. I fem stationer visas hur industriell fogning av multimaterial kan ske i praktiken och hur processen kopplas samman digitalt. Demonstrationerna har fokus på:

  • Simulering och samprogrammering
  • Digital tvilling
  • Hybridfogning
  • Validering av fogning
  • Testbäddar i samverkan

Vi kommer att presentera LIGHTest (flera fysiska testbäddar inom högvolymstillverkning av lättviktsmaterial) och visa hur de olika testbäddarna kan nyttjas och kopplas samman digitalt.

Flera av Sveriges stora tillverkningsföretag är representerade under Digi Demo Day och vi välkomnar speciellt produktionsansvariga från mindre och medelstora företag som är viktiga partners i svensk industris värdekedja.

Digi Demo Day är ett brett samarbete kring den digitala utvecklingen inom svensk industri med fem innovationsprogram som arrangörer – LIGHTer, Innovair, Metalliska Material, SIO Grafen och Produktion2030.

Boka redan nu in 20 mars, mer information kommer senare!

Ladda ner programmet här >>

Typ: Seminarie

Datum: 20 mars 2018

Sista anmälan: 6 mars 2018

Länk: http://www.lighterarena.se/kal...

Extern arrangör: Swerea IVT, Mölndal