Digi Demo Day 2020 (digitalt event)

Välkommen på inspirationsdag kring industriell digitalisering med temat uppkopplade testbäddar för digitaliserade produktionssystem.

Digi Demo Day 2020 är en heldag med fokus på utmaningar och möjligheter med att använda digitalisering för att skapa konkurrenskraftig produktion av lättviktsprodukter, med kortare ledtider och minskade kostnader. I år arrangeras dagen i digitalt format. 

Flera av Sveriges drivande krafter inom digitaliserade produktionssystem kommer att presentera och representanter från både akademi, forskningsinstitut, industri och forskningsfinansiärer medverkar. Dessutom presenteras ett flertal industriella fallstudier med fokus på alltifrån smarta värdekedjor till kompetensutveckling och distansprovning av lättviktskonstruktioner i metall och kompositer.

Områden som berörs i föredrag och workshops i digitala grupprum är:

  • Kompetensutveckling genom uppkopplade testbäddar
  • Cirkulära materialflöden i lättviktsprodukter
  • Storskaliga komponenter med additiv tillverkning
  • Hybridfogning
  • Digitalisering av värdekedjan

Digi Demo Day är ett brett samarbete kring den digitala utvecklingen inom svensk industri och arrangeras av SIO Grafen, LIGHTer, Innovair, Metalliska material och Produktion2030.

Läs mer här >>

Typ: Workshop

Datum: 17 september 2020

Länk: https://lighter.nu/sv/event/di...

Extern arrangör: LIGHTest