Arbetsmiljö och säkerhet vid grafenhantering (digital workshop)

Välkommen till en workshop som behandlar temat arbetsmiljö och säkerhet kring grafen. 

SIO Grafens strategiska projekt ”Säker introduktion och hantering av grafen i svensk industri” är i sin slutfas. Den 30 september välkomnar vi till en workshop där vi presenterar de senaste rönen och rekommendationerna kring arbetsmiljö och säkerhet vid grafenhantering.

Målsättning

Målsättningen med workshopen är att SIO Grafens medlemsföretag och andra intresserade ska få del av slutsatserna från projektet, diskutera vad de betyder samt möjlighet att komma i kontakt med ämnesexperter inom arbetsmiljö och nanosäkerhet för att diskutera relaterade frågor.

Program

09.45 Inloggning till mötet öppnar

10.00 Välkomna. Kort introduktion från deltagarna, laget runt

10.10 Introduktion till Strategiskt projekt och syftet med workshopen

10.20 Presentation av insikter från projektet

10.40 Presentation av rekommendationerna + diskussion/Q&A

11.00 Paus

11.10 Gruppdiskussion med experter

11.40 Sammanfattning i helgrupp

11.55 Avslutning

Anmäl dig här!

  Förnamn*

  Efternamn*

  Epost*

  Organisation*

  Jag vill prenumerera på SIO Grafens nyhetsbrev (du kan när som helst avprenumerera från utskicket).

  "Ja"

  Vi kommer att lagra dina kontaktuppgifter i enlighet med GDPR.
  Vid eventuella frågor, kontakta oss på info@siografen.se eller 0767-759419.

  Typ: Workshop

  Datum: 30 september 2021