AIM Day Nano (Uppsala)

AIMday är en unik möjlighet för akademiska forskare och organisationer att knyta kontakter och utbyta kunskaper.

Genom att matcha organisationers behov av ny kunskap med akademisk expertis, ger AIMday förståelse och nya perspektiv på faktiska problem i organisationer.

AIMday är centrerad på små gruppdiskussioner där en fråga som lyfts upp av en organisation framhävs och diskuteras grundligt i en timme av forskare och experter från flera olika discipliner. Det finns bara vinnare bland deltagarna på AIMday-evenemang. Undersökningar visar att AIMday-formatet är unikt och effektivt, och att både företrädare för organisationer och akademiska forskare är nöjda med sitt deltagande. Det unika AIMday-formatet – en fråga, en timme, en grupp av experter – har visat sig lyckad att hitta användbara kontakter, samarbeten och nya vägar till lösningar på organisationsfrågor.

It’s exact. It’s exciting. It’s AIMday.

Registrering för företag är öppet och stänger 31 maj. Registrering för akademiska forskare öppnar 5 juni och stänger 1 september. Registrering är gratis för alla deltagare.

Welcome!

AIMday Nano is arranged by RISE, SwedNanoTech och ProNano

 

Typ: Workshop

Datum: 27 september 2017

Länk: http://aimday.se/nano-rise-201...

Extern arrangör: RISE, SwedNanoTech och ProNano