Workshop om lättvikt och grafen på Chalmers, Göteborg

Datum
Torsdagen den 26 januari 2017, kl 09.30 – 15.00. Registrering från kl 09.00.

Plats
Teknikparkens konferenscenter vid Chalmers, Sven Hultins gata 9, Göteborg.

Anmälan senast 13 januari 

Workshoppen är kostnadsfri. Du erhåller dokumentation, kaffe/te och lunch. Sista anmälningsdag är den 13 januari 2017. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom organisationen. Om du får förhinder ska avbokning göras senast den 13 januari. Ej avbokad plats debiteras med 500 kr.

Vilka industriella lättviktsutmaningar går att lösa med hjälp av grafen? Ta chansen att vara med och bygga industriella lättviktsdemonstratorer med grafen!

De två strategiska innovationsprogrammen Grafen och Lättvikt bjuder in till en workshop för få fram idéer på demonstratorprojekt.  Dagen ägnas åt att gemensamt beskriva hur vi tar industriella utvecklingsbehov av kombinationen lättvikt + grafen till en högre teknikmognadsgrad. Syftet med workshoppen är också att skapa projektgrupper som har kompetens både inom industriella lättviktsutmaningar och grafen, vilka kan söka medel från Vinnova för att i samarbete bygga demonstratorer.

Den 23 november öppnade den gemensamma utlysningen mellan SIP Lättvikt och SIO Grafen ”Lättviktslösningar med grafen – demonstratorprojekt inom metall- och polymerområdet – 2016”, och möjligheten att skicka in projektinitiativ. Mer information finns att läsa i detta informationsblad (pdf) och på Vinnovas hemsida.
Presentationen som hölls om utlysningen kan laddas ner här. Presentationen filmades också, se här.

I Lättviktspodden (avsnitt 4) finns inspiration att hämta. Pontus Nordin från Saab Group och Helena Theander från SIO Grafen pratar om möjliga lättviktslösningar med grafen.

Välkommen!

Program
09.00 Registrering och kaffe med smörgås

09.30 Introduktion och bakgrund – programcheferna för de två strategiska innovationsprogrammen hälsar välkomna
Helena Theander, SIO Grafen
Stefan Gustafsson Ledell, SIP Lättvikt

09.50 Grafen – egenskaper och potential
Johan Ek Weis, grafengruppen på Chalmers Industriteknik

10.00 Presentation av inkomna projektinitiativ

11.15 Indelning i diskussionsgrupper

12.00 Lunch

13.00 Fortsatt diskussion i grupper

14.30 Summering och identifiering av projektgrupper för att skriva ansökan

15.00 Dagen avslutas
——————————————————————————–
För sakinnehåll kontakta:

Helena Theander, SIO Grafen
070-928 40 74, helena.theander@cit.chalmers.se

Cecilia Ramberg, SIP Lättvikt
070-780 60 52, cecilia.ramberg@swerea.se

För praktiska frågor kontakta:
Jenny Kierkemann, SIP Lättvikt
070-780 61 40, jenny.kierkemann@swerea.se


Anmälan senast: 
13 januari 2017

Typ: Workshop

Datum: 26 januari 2017