En svensk roadmap för grafen i Energitillämpningar

Publicerat: 4 april, 2019

SIO Grafen påbörjar nu arbetet med att ta fram –
En svensk roadmap för grafen i Energitillämpningar.

Roadmappen kommer att innehålla nulägesbild, potential och vägen framåt. Arbetet leds av Ingrid Nyström på CIT Industriell Energi.

strategiworkshoppen den 24 april kommer Ingrid att berätta lite kort om arbetet. Ni får då också möjlighet att komma med inspel till roadmappen i gruppdiskussionen denna dag.

Fler tillfällen att bidra med synpunkter kommer att ges under projektets gång.

Arbetet pågår året ut och publiceras i början av 2020.